Pär-Daniel Sundvall forskningsmedel

Högst tilldelning från europeiska forskningsanslag gick till Pär-Daniel Sundvall.

JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance).