Ansök till forskningsmetodikkurs

Nu öppnar ansökan till 2019-års forskningsmetodikkurser

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Målgrupp
Verksamma inom Västra Götalandsregionen, även privata vårdgivare med vårdavtal. För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kurserna helt eller delar av 2008:17 delmål 19 respektive 2015:8 a5.

Mer om ansökan och forskningsmetodikkurserna
Kurserna har ett gemensamt ansökningssystem på webben, liksom gemensamma tider för ansökan. I slutet av oktober får du som sökt kurserna besked om antagning. Är du sökande som ST-läkare kommer prioritering att ske via studierektorer. (Obs! Denna information gäller ej FoU-kurs för  chefer eller personer i ledande ställning eller kurs  Forskningsmetodik i primär- och folktandvård).

Välkommen med din ansökan till 2019-års kurser i forskningsmetodik!
På FoU primärvårds kursportal kan du läsa mer om FoU-kurserna och lämna din ansökan: www.vgregion.se/fou-kurser-forskningsmetodik.

Senast uppdaterad: 2018-08-13 11:41