Forskningsmetodikkurser år 2018

Anmälningsperiod 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Målgrupp för alla kurserna är all personal som är verksam inom Västra Götalandsregionen, även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal.

Kurser i forskningsmetodik som anordnas via FoU primärvårds fyra FoU-centrum  kommer fortsättningsvis att ha ett gemensamt anmälningssystem, liksom gemensamma tider för anmälan. Anmälan öppnas den 15 augusti och stängs 30 september. (Obs! Gäller ej FoU-kurs för chefer eller kurs SM00016). Antagningsbesked ges via mail under vecka 43. För de sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske via studierektorer

Välkommen med din anmälan!

På FoU primärvårds kursportal kan du läsa mer om dessa FoU-kurser och även ta del av ytterligare kursutbud: vgregion.se/fou-kurser.

Observera att informationen på ovanstående länk är under utformande!

Senast uppdaterad: 2017-06-14 16:09