Sök projektmedel för FoU!

Den 1 oktober öppnar tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd återigen för ansökningar om anslag

FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de lokala FoU-råden gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

FoU-rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forskning och utvecklingsarbete bedrivs. Du är i de flesta fall behörig att söka anslag om du hör till det geografiska området för öppet FoU-råd, samt har din anställning inom öppen- eller slutenvård i offentlig eller privat regi (med avtal i VGR) eller inom Folktandvård (vid osäkerhet kan administratör för aktuellt FoU-råd kontaktas).

Sista ansökningsdag för de lokala FoU-råden och höstens projektmedel är den 31 oktober. Andra ansökningar till de lokala FoU-råden kan oftast lämnas löpande under året.

Du hittar information om vilka bidrag som kan sökas på FoU-rådens hemsidor här på sidan under rubriken "Läs mer och gör din ansökan på FoU-rådens hemsidor". På rådens hemsidor hittar du även kontaktuppgifter till respektive kansli.

Läs mer och gör din ansökan på de lokala FoU-rådens hemsidor

Senast uppdaterad: 2018-09-13 16:51