Förverkliga din idé med hjälp av FoU-projektmedel!

Den 1 oktober öppnas tre av fyra lokala FoU-råd i Västra Götalandsregionen för ansökningar om projektmedel

FoU primärvårds respektive FoU-centrum är anslagsgivarkanslier för de lokala FoU-råden gällande hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. FoU-rådens uppdrag är att verka för och ge ekonomiska förutsättningar till att forskning och utvecklingsarbete bedrivs. Du är i de flesta fall behörig att söka medel om du hör till det geografiska området för öppet FoU-råd, samt har din anställning inom öppen- eller slutenvård i offentlig eller privat regi (med avtal i VGR) eller inom Folktandvård (vid osäkerhet kan administratör för aktuellt FoU-råd kontaktas). Sista ansökningsdag för de tre lokala FoU-råden och höstens projektmedel är den 31 oktober. Andra ansökningar till de lokala FoU-råden kan oftast lämnas löpande under året. Du hittar information om vilka bidrag som kan sökas på FoU-rådens hemsidor här på sidan till höger, på hemsidorna hittar du även kontaktuppgifter till respektive administratör.


 

Läs mer och gör din ansökan på FoU-rådens hemsidor

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22