Forskningsplattformar FoU primärvård

FoU primärvård arbetar aktivt genom forskningsplattformar.
Ett delmål i denna process är att skapa kontaktytor mellan forskare med liknande inriktningar. Projektledare ska också med varandras stöd kunna erövra mer externa resurser. Arbetet ses som en väg till ökad styrka för primärvårdsforskning i Västra Götalandsregionen.Senast uppdaterad: 2018-10-11 12:31