Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Infektionssjukdomar och antibiotikaresistens

Forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens leds av FoU-strateg Pär-Daniel Sundvall. Här finns ett brett nationellt och internationellt forskningssamarbete bland annat med universiteten i Southampton och Oxford i England, Utrecht och Amsterdam i Nederländerna, Lodz i Polen, Oslo i Norge och James Cook University i Australien.

Inom plattformen bedrivs tre stora randomiserade läkemedelsprövningar; den europeiska influensastudien ALIC4E (Antivirals for influenza-Like Illness? An rCt of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE), en nationell klinisk prövning för att ta reda på om behandlingstiden kan halveras vid halsfluss och ett internationellt samarbetsprojekt kring urinvägsinfektioner hos äldre ImpresU (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly). Det bedrivs inom plattformen dessutom ett flertal andra studier kring diagnostik och behandling av infektioner, antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och interventioner för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av infektioner.

Flera av plattformens medlemmar är även aktiva i GRIN (General practice Research on Infections Network) och den svenska undergruppen Swe-GRIN. De är ett europeiskt respektive svenskt nätverk av forskare som studerar infektioner i primärvård. Plattformen har också ett nära samarbete med Strama (samverkan mot antibiotikaresistens).

Forskningsplattformens engelska namn: Management of infectious diseases and antimicrobial resistance research group (MIDAR).

Plattformsledare: Pär-Daniel Sundvall
Med. dr, specialist i allmänmedicin
E-post: par-daniel.sundvall@vgregion.se
Mobil: 0722-50 61 96

 

Publicerat/CV      Projekt 

Pär-Daniels huvudsakliga forskningsområde avser diagnostik och behandling av infektioner i primärvård. Han är huvudhandledare till tre doktorander och en predoktorand, vilka bedriver forskning inom plattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Pär-Daniel arbetar med frågor som rör minskad antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens såväl i Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) i Västra Götaland som i nationella Strama. Kliniskt arbetar han som distriktsläkare vid Närhälsan Sandared vårdcentral.

Vidare ingår Pär-Daniel i koordinatorsgruppen och ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Han är även ledamot i FoU-rådet Södra Älvsborg (beslutar om tilldelning av forskningsmedel) och ledamot i referensgruppen för svenska HALT (Healthcare Associated infections and antimicrobial use in Long-term care Facilities) vid Folkhälsomyndigheten.

Inom plattformen bedrivs tre stora randomiserade forskarinitierade läkemedelsprövningar: influensastudien ALIC4E (Antivirals for influenza-Like Illness? An rCt of Clinical and Cost effectiveness in primary CarE), en RCT om behandlingstid faryngotonsillit och ImpresU (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly):

-ALIC4E 
En studie avseende behandlingstid vid faryngotonsillit som är en europeisk forskarinitierade randomiserade klinisk prövning (RCT), där Pär-Daniel leder den svenska delen av studien. Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? Universitetet i Oxford samordnar studien och 15 europeiska länder deltar.

-RCT behandlingstid faryngotonsillit
I samarbete med Region Skåne, Region Kronoberg och Folkhälsomyndigheten genomförs en RCT för att jämföra 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit (halsfluss). Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras? Om behandling i fem dygn går lika bra så skulle cirka 3-4 ton penicillin kunna sparas per år i Sverige. En substudie undersöker ekologiska effekter på tarmfloran vid behandling med fenoximetylpenicillin.

-ImpresU
Pär-Daniel leder den svenska delen av detta internationella samarbetsprojekt, som nu erhållit en treårig finansiering via europeiska JPIAMR och Vetenskapsrådet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med universiteten i Amsterdam, Utrecht, Lodz och Oslo. ImpresU består av tre delprojekt:

  1. Att utveckla en multifaktoriell intervention för att öka följsamheten till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner (UVI) hos äldre.
  2. En RCT för att utvärdera om denna multifaktoriella intervention kan leda till en minskad användning av urinvägsantibiotika utan att det medför negativa konsekvenser för patienten.
  3. En dubbelblind RCT för att undersöka om metenaminhippurat kan förebygga återkommande UVI hos äldre kvinnor och på så vis minska behovet av urinvägsantibiotika.

Pär-Daniel disputerade år 2014 med avhandlingen: Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.

Aktuellt och aktiviteter

Läs om vårt deltagande år 2017 och om när 2018-års kongress hålls.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-21 11:26