Projekt och forskningsanknuten verksamhet

Exempel på projekt och forskningsanknuten verksamhet som ingår i plattformen.

Angivna namn är kontaktpersoner i Skaraborg, men projekten innefattar oftast betydligt fler forskare.

Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD), Per Hjerpe, Kristina Bengtsson Boström, Tobias Andersson

  • Läkemedelsbehandling av hypertoni i primärvården studeras med register- och journaldata i samverkan mellan Skaraborg, Stockholms sydvästra sjukvårdsdistrikt, Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin.

Skaraborg Diabetes Register (SDR), Kristina Bengtsson Boström, Per Hjerpe, Tobias Andersson, Miriam Pikkemaat (region Skåne), Grete Garberg (Skaraborgs sjukhus)

  • Innehåller 16 000 patienter med diabetes från 1991-2004 för epidemiologiska studier av prognos och komplikationer vid diabetes

QregPV, kvalitetsregister i primärvården, Per Hjerpe registerhållare

  • Uppföljning av resultat för vårdcentraler, både offentliga och privata - möjlighet till forskning. En intervention för bättre blodtrycksbehandling i primärvård startar under 2018

PURE-projektet (Prospective Urban Rural Epidemiological), Kristina Bengtsson Boström, Paolina Weidinger, Ulf Lindblad.

  • Global prospektiv uppföljning hjärtkärlsjukdom i landsbygd jämför stad (Göteborg och Skaraborg). Huvudman i Sverige är professor Annika Rosengren.

BAriatric SUrgery and Nutrition Study (BASUN) Anna-Lena Östberg, Negin Taga

  • Uppföljning av patienter efter bariatrisk kirurgi. Från Skaraborg studier av oral hälsa.

Diabetesprojektet, DiaVip, Margareta Hellgren

  • Prediabetes och diabetesprevention i klinisk verklighet. Flera studier pågår en för att omsätta resultat från tidigare studier med fokus på fysisk aktivitet.

Skaraborgsprojektet, Ulf Lindblad, Margareta Hellgren, Kristina Bengtsson Boström.

  • Projektet omfattar både kliniska aspekter och ett folkhälsoperspektiv på hypertoni, diabetes och fetma. Projektet har pågått sedan 1970-talet med flera datainsamlingar på olika orter i Skaraborg (Skara, Skövde, Vara).
Senast uppdaterad: 2018-03-15 09:59