Grupper och forskare inom plattformen

Forskningsplattformen för Psykisk hälsa och ohälsa är organiserad i ett antal undergrupper. Grupperna och de forskare som är aktiva inom dessa presenteras nedan.

Forskningsplattformen för Psykisk hälsa och ohälsa

Gruppledare: Tina Arvidsdotter

Gruppledare: Josefine Lilja och Sandra Weineland

Gruppledare: Ingmarie Skoglund och Dominique Hange

Gruppledare: Andrea Mikkelsen

Senast uppdaterad: 2018-09-18 16:08