FoU-anslag

Du som är anställd inom primärvård eller folktandvård i Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag/bidrag till forskningsprojekt. Det är även möjligt att söka stöd för magister/masterstudier, pre-doktorander, doktorander samt stöd till nyligen disputerade medarbetare. Hos några anslagsgivare kan du även söka bidrag för kostnader i samband med förberedelser, som etikprövning eller för att presentera resultat på en konferens.

Villkoren skiljer sig mellan olika anslagsgivare och målgrupperna kan variera. I menyn hittar du vidare till anslagsgivare inom respektive område.

Senast uppdaterad: 2019-02-20 11:37