FoU primärvårds fyra FoU-centrum

FoU primärvård består av fyra lokala FoU-centrum som verkar inom olika geografiska områden i Västra Götalandsregionen.

Varje centrum jobbar lokalt och i samverkan med övriga FoU-centrum, såväl regionalt, nationellt som internationellt.

Respektive FoU-centrum samverkar med Folktandvården FoU och Studierektorsenhet primärvård samt är kansli för de fyra lokala FoU-råden.

Placering lokala FoU-centrum

Västra Götalandsregionen sammanställer forskningsinformation från projektdatabasen FoU i VGR.

Årsredovisningen omfattar alla förvaltningar inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsverksamhet samt
privata vårdgivare med avtal enligt Vårdval.

I årsredovisningen finns information om följande:

  • Anställning och akademisk grad
  • Vetenskapliga publikationer
  • Forskningsprojekt

Länk till Årsredovisning FoU i VGR 2017 för FoU primärvård.

 

Kontakt FoU-centrum

 

Till FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

 

Kontakta oss
Besök

Öppettider

måndag - torsdag 8:00 - 16:30
fredag 8:00 - 14:30

Begränsad bemanning 27-28 december 2018. Var vänlig och kontakta oss vid behov av tillgång till lokalerna. 

Besöksadress

Kungsgatan 12
411 18 Göteborg

 

Till FoU-centrum Skaraborg

 

Kontakta oss
Besök

Besöksadress

Stationsgatan 3
541 30 Skövde

 

Till FoU-centrum Södra Älvsborg

 

Kontakta oss

Besök

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås
Senast uppdaterad: 2018-09-14 15:38