Kursseminarium 7 - artikelgranskning

Datum: 10 april 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Ingmarie Skoglund, distriktsläkare

  • Forskningsmetodik
    Evidensbaserad medicin - historia, teori och praktik
    Artikelgranskning

De tre artiklarna som delades ut vid kursseminarium 1 tillsammans med granskningsmallarna skall vara lästa till denna träff. Fyll också i och ta med såväl granskningsmallarna som artiklar till kursseminariet för fortsatt gruppdiskussion under eftermiddagen.

Artiklar - se examinationsuppgifter.

Handledarkopior kommer att delas ut.

Senast den 25 april  2017 skall examinationsuppgift artikelgranskning vara inlämnad.

Åhörarkopior kommer att delas ut vid detta kurstillfälle.

Forskningsmetodik, del III, artikelgranskning. De tre artiklarna som delades ut vid kursseminarium 1 tillsammans med granskningsmallar ska vara lästa till denna träff.

Kap 1-6 + kap 10 i "Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok" SBU. Finns på SBUs hemsida elektroniskt.

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. En handbok. SBU

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20