Medicinsk statistik

Medicinsk statistik

Datum: 27 februari 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Tobias Arvemo, universitetslektor i matematisk statistik.

Plats: Gullbergsvass konferens centrum, karta

Användande av beskrivande statistik. Kunskap om att välja passande statistik metod vid den analytiska statistiska bearbetningen diskuteras med praktiska exempel (om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt). Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney's test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek.

Förbered dig inför denna dag genom att ta del av vad som står under rubrik 2. Att göra inför första dagen som återfinns i "En liten glimt in i statistikens underbara värld...". Detta material delades ut vid första kurstillfället.

Undervisning  i medicinsk statistik. Medicinsk statistik kopplat till eget projekt och /eller till lab-uppgifter som delas ut.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20