MFM330 2018, Forskningsmetodik, en introduktion, 8 hp

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen, även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal. Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa metoder (statistik) som kvalitativa metoder (intervjustudier).

Kursinformation

Kursdagar  2018 för Göteborg är

16 januari, 30 januari, 20 februari, 27 februari, 13 mars, 27 mars, 10 april, 24 april, 8 maj, 22 maj och 5 juni.

Utöver dessa 11 schemalagda dagar, som är obligatoriska att delta i, omfattar kursen ytterligare 14 kursdagar - totalt alltså 25 dagar. Resterande kursdagar används för inläsning och eget arbete med att skriva projektplan och ska fördelas över hela vårterminen, lämpligen i samband med de schemalagda dagarna samt inför de två inlämningstillfällena i slutet av april respektive maj. Det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare så att du kan få ut samtliga kursdagar.

För dig som går kursen är det viktigt att du går in på kursens hemsida inför varje kurstillfälle för att se vad som gäller och vad du förväntas förbereda till kommande kurstillfälle.

Kursgivare:

Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Alla kurstillfällen utom kurstillfälle 2, hålls på Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8,  Karta

Kostnad

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 400 SEK för år 2017). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Bedömning av kursens olika moment

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Vid eventuellt underkänt (U) för ett enskilt moment får kursdeltagare restuppgift för det momentet.

Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM330:

- närvaro

- godkänd statistikinlämning

- skriftlig reflexionsuppgift på artikel

- den egna projektplanen inklusive referenslista

- peer-to-peer bedömning av av andras projektplaner

-Powerpoint presentation

- muntlig presentation

Ansökan

Ansökan är öppen från 15 augusti till och med 30 september. Antagningsbesked ges via mail i mitten av oktober. För de sökande som är ST-läkare kommer prioriteringar att göras av studierektorerna.

För att kunna göra en ansökan till FoU-kurserna behöver du skapa ett personkort i ansökningssystemet. Det gör du genom att klicka på Skapa Personkort (Om du redan har ett personkort kan du gå direkt till anmälan). När du gjort ditt personkort kan du göra din ansökan genom klicka på Ansökan.

Skapa personkort

Ansökan