Kursseminarium 11 - Projektseminarium

Datum: 5 juni 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Seminarieledare: Handledare

Gruppseminarier som leds av disputerade gruppseminarieledare. Den egna projektplanen presenteras muntligen tillsammans med din power-point presentation. Peer-to-peer bedömning av andra kursdeltagares projektplaner samt reflexion över peer-to-peer-återkoppling på den egna projektplanen.

Ni kommer att vara samma grupper som vid kurstillfälle 9.

Slutreviderad projektplan ska sändas in före den 28 maj 2018 senast 24.00. Den 29 maj 2018 kommer projektplanerna att sändas ut för inläsning och förberedelse för opponering till examinationstillfälle 11. Skriv ut och ta med dig  din grupps projektplaner till examinatione

Power-point presentation ska sändas till E-postadress för bedömning senast 4 juni 2018. Döp filen med ditt efternamn och pp MFM330_17.

Bedömningsmallar och opponeringsguide finns inlagda under kursseminarium 1.

Senast uppdaterad: 2017-12-20 11:32