Kursseminarium 9 - Peer-to-Peer

Peer-to-peer i grupp 

Datum: 8 maj 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Seminarieledare denna dag är oftast handledare som är knutna till FoU-centrum.

Gruppseminarier, projektplaner/peer-to-peer diskussion av egna och andra kursdeltagares projektplaner tillsammans med seminariegruppledare. Dagen inleds med en presentation av hur projekt skall registreras i FoU i VGR.

Projektplanen skall vara skriven med typsnitt Times New Roman,  teckenstorlek 12, dubbelt radavstånd och omfatta 4-8 sidor.

Den 1 maj 2087 klockan 24:00  är sista inlämningsdag för 1:a version av kursdeltagares projektplanen.  Gruppindelning och gruppernas projektplaner distribueras till alla inom respektive grupp + till seminariegruppledare den 2 maj 2018. Läs in dig på den projektplan som du skall opponera på och läs även de övriga projektplanerna i gruppen för att kunna ställa frågor och diskutera dem. Maila in projektplan till E-postadress. Döp filen med ditt förnamn. efternamn och projektplan MFM330_2018.

Vid dagens träff informeras också om hur du registrerar ditt projekt  i FoU i VGR och håller beskrivningen uppdaterad allt eftersom arbetet framskrider. Alla projekt som görs inom VG-region skall registreras i denna databas och du kan inte få ut ditt kursintyg innan ditt projekt är registrerat.

Lägg in din projektbeskrivning i FoU i VGR. Var noga med att klicka i ST-arbete samt se till att du har lagt in arbetsplats under CV.

Bedömningsmallar opponeringsguide finns inlagda underkurstillfälle 1.

Manual Reserachweb och FoU i VGR

Bedömningsmallar och opponeringsguide finns inlagda under kurstillfälle 1.

Manual Researchweb

FoU i VGR

Senast uppdaterad: 2017-12-13 14:46