Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dag 10: Muntlig kommunikation och verkstad för projektplan, 28 maj

Datum: 22 maj 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Elisabeth Björk-Brämberg, Distriktssköterska, Fil Dr, Forskarassistent

 Dagens föreläsning behandlar

  • Historiskt olika överenskommelser som berör forskningsetik.
  • Översikt över internationella överenskommelser om forskningsetik.
  • Aktuella svenska lagar och regler som berör forskning på människor och djur.
  • Organiseringen av forskningsetiska frågors handläggning i Sverige.
  • Olika praktiska exempel diskuteras (om möjligt från kursdeltagarnas egna projektidéer) och vilka lagar som är tillämpbara på dessa exempel.
  • Behov av etikprövning och PUL-anmälan.

Protokoll för datainsamling: Frivillig timma om att organisera data 16.00-17.00

Våra kursansvariga erbjuder alla kursdeltagare en timmes föreläsning om hur du kan strukturera dina  data i Excel. Genom att organisera projektets variabler får du en tydlig bild av vilken information du behöver samla in. När du får en överblick ser om något saknas eller om något är överflödigt. Att börja tänka på och jobba med med detta redan när du skriver projektplanen kommer dels att underlätta din datainsamling och projektgenomförande senare och dels hjälpa dig att tänka på alla variabler som du bör ha med i projektplanen.

Material som delas ut denna dag

Avidentifierat exempelmaterial:   Ansökan om etikprövning (A, B, C, D)

Skattningshäfte

Föreläsarkopior

Faktabroschyr  PUL

PersonuppgiftslagenEtisk bedömning av forskningsprojekt

Det är mycket bra om du går in på hemsidan för Göteborgs etikprövningsnämnd. Här hittar du du bland annat

etikprövningslagen

ansökningsblankett med anvisningar

anvisningar hur du skriver patientinformation

regelverk för Good Clinical Practice

Det är också mycket bra att läsa Helsingforsdeklarationen

Senast uppdaterad: 2018-09-27 15:04