Kursseminarium 2 - Informationssökning

Informationssökning

Datum: 30 januari 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Biomedicinska biblioteket, vägbeskrivning

Vi går igenom sökning i de vanligaste databaserna, indextermer och vilka sökmöjligheter ni kommer att ha under kursen.

I god tid före detta kurstillfälle behöver du ansöka om bibliotektskort. Du kommer att få ett mail om hur detta går till från enheten för allmänmedicin på universitetet. Ditt bibliotekskort kommer du att kunna hämta på biomedicinska biblioteket. Det är mycket bra om detta är gjort före 09.00 denna kursdag.

Ni är alltid välkomna till oss på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän för att göra litteratursökningar och arbeta med era projektplaner. Vi har 4 st projektplatser som kan vi kan boka in om ni kontaktar oss.

Vill ni använda referenshanteringsprogrammet EndNote i era projektplaner har biomedicinska biblioteket kostnadsfria introduktionstillfällen till denna programvara. Datum återfinns på deras hemsida. Hos oss på FoU-centrum kan du få tillgång till EndNote men vi kommer inte att gå igenom programmet på kursen.

Åhörarkopior kommer att delas ut vid detta kurstillfälle.

Källor och resurser