Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dag 2: Forskningsmetodologi 2, 5 februari

Dag 2: 19 februari

Dag 2: Forskningsmetodologi

Tid: 09.00-16.00

Plats:

Föreläsare: Lena Nordeman och Pär-Daniel Sundvall

Översikt över vetenskapsteori där centrala begrepp och sanningskriterier gås igenom. En grundläggande och bred översikt av den medicinska kunskapsbildningsprocessen genom analys av centrala metodologiska begrepp.

  • Studiedesign med huvudgrenarna interventionsstudier, epidemiologiska studier och studier som använder empirisk-holistik (kvalitativ) metodik diskuteras.
  • Forskningsprocessen diskuteras utifrån precisering av frågeställning, val av studieansats och design, urval/randomisering/dimensionering, analys av kvantitativa och kvalitativa data, tolkning och inferens.
  • Val av metodik i förhållande till frågeställning och vilka vetenskapsteoretiska implikationer olika val får. Att träna förmåga till kritisk analys av forskningsprocessen.
  • Forskningsfinansiering

Pär-Daniel Sundvall föreläser mellan 13.00-14.30 om möjligheter och fallgropar vid registerstudier. Under eftermiddagen har vi gruppseminarier tillsammans med gruppledare.

Åhörarkopior kommer att delas ut vid detta kurstillfälle.

Källor och resurser

Senast uppdaterad: 2018-09-27 14:51