Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dag 5: Kvalitativa metoder, 19 mars

Medicinsk statistik 2

Datum: 13 mars 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Föreläsare: Tobias Arvemo och Martin Gellerstedt

Användande av beskrivande statistik. Kunskap om att välja passande statistisk metod vid den analytiska statistiska bearbetningen diskuteras med praktiska exempel (om möjligt hämtad ur deltagarnas egna forskningsprojekt). Undervisning om chitvå-test, t-test, Mann-Whitney's test och teckentest. Skattning av stickprovsstorlek. Undervisning i medicinsk statistik.

Förbered er inför denna dag med att ta del av vad som står under rubrik  "3. Att göra inför andra dagen" som finns i "En liten glimt in i statistikens underbara värld...", som du fick vid första kurstillfället. Till detta kurstillfälle ska du också ta med minst en statistikfråga som rör din egen projektplan inför eftermiddagens "fråga statistikern".

Den.20 mars är sista dag för att maila in inlämningsuppgift i statistik, se Examinationsuppgifter. Sammanställ dina svar skriftligt i kompendiet En liten glimt in i statistikens underbara värld” eller på en A4-sida, efter kursseminarium 4 och 5. Skicka in dina svar för bedömning till Susanne Bernhardsson via vår funktionsbrevlåda fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se. Döp filen enligt denna modell: förnamn. efternamn och statistikuppgift MFM330_2018.

 

Senast uppdaterad: 2018-09-27 14:43