Översiktskurs för personer i ledande ställning - MFM301 - 2017

Ny kurs planeras hösten 2017

En ny kurs planeras med start den 21 september och avslut den 7 december 2017. Information är under framarbetning och anmälan kommer att återfinnas här. Kursen är uppbyggd på fem halvdagar och du återfinner information och respektive kursdagsinnehåll via länk till vänster.

Länk till anmälan finns längst ned på denna sida.

Målgrupp:

Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande) som är regionanställda inom sjuk- och tandvård i det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän och vårdgivare som har avtal med hälso- och sjukvårdskansli i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift (se informationslänk nedan).

Antagningsordning/kursavgift

15 platser finns tillgängliga för denna kurs. Företräde ges till regionanställda inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård inom det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän eller annan vårdgivare som har avtal med Hälso- och sjukvårdskansli i samma område för såväl offentlig som privat vård.

Om uppdragsutbildningen

Utbildningen ger redskap för att kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat. Den ger en ökad insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering.

Kursmoment

 •  Vetenskapsteori - en översikt
 • Evidensbaserad vård - definition och praktisk tillämpning
 • Implementering av  forskningsresultat
 • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
 • Information om FoU i VGR
 • Introduktion i forskningsprocessen
 • Kvantitativ och kvalitativ metodik
 • Att skriva en vetenskaplig artikel och  välja tidskrift
 • Riktlinjer och utformning av vtenskapliga posters
 • Riktlinjer för visuellt stöd/presentation/föredrag

Obligatorisk kurslitteratur:

Forskningsmetodikens grunder; att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Runa Patel, Bo Davidsson (2011). Boken finns att beställa via Marknadsplatsen för anställda inom VGR. Ta del av kurslitteraturen under information om kursmaterial: Kurslitteratur.

Kursgivare:

Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Alla kurstillfällen hålls på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12

Kostnad

5% av ett prisbasbelopp dvs 2 240 kr.

Bedömning av kursens olika moment

Undervisningsformer i kursen är föreläsningar, diskussioner i seminarieform samt praktiska övningar i informationssökning, statistik och kvalitativ metodik.

Kursen avslutas med ett seminarium där deltagarna kritiskt granskar vetenskapliga artiklar.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att man arbetar inom vård- och omsorg och har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande. För att få högskolepoäng krävs att man har grundläggande behörighet för högskolestudier*. Har man inte det kan man gå kursen men får inte poäng.

*Grundläggande behörighet för högskolestudier = Du har grundläggande behörighet om du har en

 • högskoleförberedande examen på gymnasial nivå från gymnasiet eller från komvux eller
 • yrkesexamen på gymnasial nivå frångymnasiet eller från komvux. Du måste även ha lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

 

Anmälan

                                      

 

Senast uppdaterad: 2017-03-30 10:19