Aktuellt

Aktuellt från FoU-centrum

FoU-strateg Susanne Bernhardsson har publicerat "In the physio we trust - A qualitative study on patients´ preferences for physiotherapy".

Eva-Lisa Petersson är medförfattare till artikel "The impact of internet-based cognitive behavior therapy on work ability in patients with depression - a randomized controlled study."

Årets utlysning av forskningsmedel från Försäkringskassan finns nu tillgänglig.

Sök medel för att skriva och/eller publicera vetenskaplig artikel!

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

Anna Holst et al* publicerar en ny artikel.

Docent och FoU-ledare Kristina Holmgren medförfattare till artikel "Working in dissonance: experiences of work instability in workers with common mental disorders."

Åsa Premberg och Karolina Petrov Fieril et al, har tillsammans publicerat en artikel.

Senast uppdaterad: 2017-06-09 11:08