Aktuellt

Aktuellt från FoU-centrum

Sök medel för att skriva och/eller publicera vetenskaplig artikel!

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

Anna Holst et al* publicerar en ny artikel.

Åsa Premberg och Karolina Petrov Fieril et al, har tillsammans publicerat en artikel.

Susanne Bernhardsson är medförfattare till artikel publicerad i februari 2017.


Senast uppdaterad: 2017-04-24 15:34