Annat av intresse

Samlade nyheter och annat av intresse från forskarvärlden

Fortes årliga öppna utlysning för bidrag till forskningsprojekt, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag är öppen för ansökningar, mellan 12 december och 1 februari.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26