Annat av intresse

Samlade nyheter och annat av intresse från forskarvärlden

Under 2018 utlyser Västra Götalandsregionen sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt ska få fler barn och unga att klara behöriga till gymnasiet. Sista ansökningsdag 5 oktober. Idéträff 22 augusti.

På Sahlgrenska akademin enheten för allmänmedicin

Projekt: Tidig identifiering i primärvården av personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress – processutvärdering och förutsättningar för implementering

Senast uppdaterad: 2018-06-08 10:45