Annat av intresse

Samlade nyheter och annat av intresse från forskarvärlden

Tandläkare Göran Friman arbetar aktivt för att öka samarbetet mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården.

Under våren bjuder Gothia Forum in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.

En artikel i Läkartidningen beskriver ST-läkaren Karin Pokornys undersökning kring i vilken omfattning ST-kollegorna i allmänmedicin upplever arbetsrelaterad stress.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26