Annat av intresse

Samlade nyheter och annat av intresse från forskarvärlden

På Sahlgrenska akademin enheten för allmänmedicin

Projekt: Tidig identifiering i primärvården av personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress – processutvärdering och förutsättningar för implementering

Forskningsanslag