FoU-anslag Göteborg och Södra Bohuslän

Primärvården är en kunskapsintensiv verksamhet där forskning och utveckling är naturliga inslag. Den vård vi erbjuder medborgarna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att stärka kunskapsutvecklingen inom primärvård avsätts ekonomiska medel för att stödja magister/masterstudier, pre-doktorander, doktorander och nyligen disputerade medarbetare.

Ansökningsperiod för ekonomiskt stöd år 2018, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Utlysning publiceras här under år 2017.

Du kan löpande under året ansöka om ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan. Ansökan görs digitalt via nedan länk

Ansökan om ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan

Nu kan du även söka ekonomiskt stöd för att skriva och/eller publicera en vetenskaplig artikel.

Till ansökan

Ansökningar gjorda 28 juni - 6 augusti 2017
administreras from. 7 augusti.

________________________________________

Ansökningsperiod Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän

Börjar 2017-10-01 och pågår till 2017-10-31

FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän

Granskning av ansökan

Vi erbjuder dig som är medarbetare inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän och som planerar att ansöka om lokala FoU-medel hjälp med granskning av ansökan.

Kontakta gärna oss angående detta i god tid innan ansökningsperiodens början.

________________________________________

Ansökningsperiod Regionala FoU-medel för 2017

Utlysningar publiceras här under år 2017

Senast uppdaterad: 2017-06-28 10:33