Bekräftelse

Tack!

Vi har nu mottagit din rapport om hur du använt ditt ekonomiska stöd för att skriva och/eller publicera en vetenskaplig artikel.

 

Med vänliga hälsningar,

 

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Senast uppdaterad: 2017-10-31 11:20