Bekräftelse skickad ansökan - MAS

Du har nu skickat ansökan om ekonomiskt stöd för magister/masterstudier.

För att ansökan ska bli komplett ska du skriva ut blanketten "Bekräftelse av ansökan", skriva under denna och skicka in den till FoU-centrum Göteborg och Södra Bhuslän (adress finns på blanketten).

Blankett - Bekräftelse av ansökan

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20