Bekräftelse skickad ansökan - DOS

Du har nu skickat ansökan om ekonomiskt stöd för doktorandstudier.

För att ansökan ska bli komplett ska du skriva ut blanketten "Bekräftelse av ansökan", skriva under denna och skicka in den till FoU-centrum Göteborg och Södra Bhuslän (adress finns på blanketten).

Blankett - Bekräftelse av ansökan

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20