Bekräftelse skickad rapport - DOS

Tack!

Vi har nu mottagit din rapport om hur du använt ditt ekonomiska stöd för doktorandstudier.

 

Med vänliga hälsningar,

 

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20