Bekräftelse skickad rapport - POD

Tack!

Vi har nu mottagit din rapport om hur du använt ditt ekonomiska stöd för forskare på postdoktoral nivå.

Med vänliga hälsningar,

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän