Bekräftelse skickad rapport - POD

Tack!

Vi har nu mottagit din rapport om hur du använt ditt ekonomiska stöd för forskare på postdoktoral nivå.

Med vänliga hälsningar,

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20