Bekräftelse skickad ansökan - POD

Du har nu skickat fortsättningsansökan om ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå.

För att ansökan ska bli komplett ska du skriva ut blanketten "Bekräftelse av ansökan", skriva under denna och skicka in den till FoU-centrum Göteborg och Södra Bhuslän (adress finns på blanketten).

Blankett - Bekräftelse av ansökan

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:20