Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön under en period då studierna som skall ingå i avhandlingen planeras och individuell studieplan upprättas. Stöd upp till 100 000 kr kan beviljas. Medel beviljas för ett år och kan sökas en gång. Graden av stöd kan variera.

Behörig att söka är person med anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän samt har allmän behörighet för antagning till forskarutbildning.  Ansökan görs i elektronisk form.

Fördelning av medel sker efter bedömning av välmeriterade forskare med anknytning till FoU primärvård, Västra Götalandsregionen Göteborg och Södra Bohuslän.

Beslut kan ej överklagas.

Du skriver och skickar ansökan elektroniskt här på hemsidan.

Vid frågor kan FoU-chef Maria Larsson kontaktas 031-3460667

◾Ansökan, och bilagor, kan författas på svenska eller engelska.

◾Fyll i formuläret på hemsidan och skicka detta genom att klicka på knappen "Skicka ansökan" längst ner på formuläret.

◾Ansökan ska vara enheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

◾Skriv ut blanketten "Bekräftelse av ansökan". Länk till denna får du automatiskt då du skickat ditt ansökningsformulär. Blanketten ska skrivas under av dig själv, din handledare och din verksamhetschef och skickas till oss. Adress finns på blanketten. Blanketten skall vara enheten tillhanda senast fem dagar efter sista ansökningsdag.

Maila en skiss över dina planerade delstudier (max 3 sidor, 12 p, 1,5 radavstånd, exkl. referenser) och meritförteckning (CV)  senast sista ansökningsdag till FoU-centrum (fou.primarvard.gbgsb@vgregion.se)

Skissen ska innehålla:

- bakgrund

- syfte

- metod

- förväntade resultat

- tidplan

- referenser (enl. vancouversystemet)

Godkännande från etikprövningsnämnden insändes till FoU-centrum snarast efter beslut (vid beviljad ansökan).

OBS: Du måste skriva din ansökan vid ett och samma tillfälle då du inte kan spara formuläret här på hemsidan. Författa därför din ansökan i separat dokument och klipp/klistra sedan in i formuläret. Länkar till Formulärmall och anvisningar hittar du här nedan.

Mall ansökningsformulär

Anvisningar

Blankett - Bekräftelse av ansökan

- att skriva ut och under samt posta till FoU-centrum GbgSB efter skickad ansökan. Blanketten ska vara oss tillhanda senast 5 arbetsdagar efter avslutad ansökningsomgång

Ansökan om ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier


SÖKANDE
Förnamn
Efternamn
Telefonnummer
Mailadress
Profession
Arbetsplats
Månadslön (brutto)
Om du har en tidsbegränsad anställning, ange nedan t.o.m vilket datum
Arbetstid i % (har du en heltidstjänst men är tjänstledig på 25 % så anger du här 75%)

PROJEKT
Titel
Sammanfattning (max 200 ord)
Hur långt har projektet framskridit
 
För att ansökan skall anses som komplett skall du också maila in en skiss över dina planerade delstudier. Se anvisningar
 

Ev. HANDLEDARE
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress
Ev. BITRÄDANDE HANDLEDARE 1
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress
Ev. BITRÄDANDE HANDLEDARE 2
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress
Ev. BITRÄDANDE HANDLEDARE 3
Namn
Institution
Telefonnummer
Mailadress

ETIKPRÖVNING
Om ansökan till etikprövningsnämnden inte planeras motivera här varför

ÖVRIGT
Uppgift om publicerade och/eller accepterade artiklar
Andra bidragsgivare
Specificera nedan tidigare, nuvarande och sökt annan finansiering
 
 

Senast uppdaterad: 2018-04-13 08:51