Bekräftelse

Tack!

Vi har nu mottagit din rapport om hur du använt ditt ekonomiska stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan..

 

Med vänliga hälsningar,

 

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän


Senast uppdaterad: 2017-10-27 09:20