Bekräftelse av ansökan om ekonomsikt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan.

Du har nu skickat in ansökan om ekonomiskt stöd.

För att ansökan ska bli komplett ska du skriva ut blanketten "Bekräftelse av ansökan", skriva under denna och skicka in den till FoU-centrum Göteborg och Södra Bhuslän (adress finns på blanketten).

Blankett - Bekräftelse av ansökan

Senast uppdaterad: 2017-10-27 09:13