Bekräftelse av ansökan om speciellt ekonomiskt stöd för doktorandsstudier

Din ansökan är nu skickad.

För att ansökan ska anses som komplett ska du nu skriva ut och under blankett för bekräftelse av ansökan.

Blankett - bekräftelse av ansökan

Skicka blanketten till

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Kungsgatan 12
411 19 Göteborg

Senast uppdaterad: 2018-03-01 15:19