Kursseminarium 6 - Kvalitativa metoder

Datum: 4 april 2017

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8,  Karta

Föreläsare:  Gun Rembeck, leg barnmorska och med. dr. och Åsa Premberg, leg barnmorska och med. dr.

Empirisk-holistiska (kvalitativa) metoder: Introduktion till "kvalitativ forskning". Vilken kunskap kan vi få? Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

 Förmiddag

-Vad kan vi lära oss av att studera barn på sjukhus? Introduktion till att tänka "kvalitativt".  -Kvalitativ forskningsmetodik - en översikt.  (Gun Rembeck).

 

Eftermiddag

- Gruppen delas in i tre seminariegrupper. Workshop med textanalys av intervjuer utifrån kvalitativ metod.

- Avslutning och utvärdering av dagen.

 

Åhörar kopior kommer att delas ut denna dag.

Senast uppdaterad: 2017-03-30 13:26