MFM330 2018, Forskningsmetodik, en introduktion, 8 hp

Kursidan är under uppbyggnad och kommer att vara helt klar vid kursens start. Datum och anmälan stämmer från och med att anmälan öppnas den 15 augusti 2018.

Kursdagar i 2018 för Göteborg är

16 januari, 30 januari, 20 februari, 27 februari, 13 mars, 27 mars, 10 april, 24 april, 8 maj, 22 maj och 5 juni.

Utöver dessa 11 schemalagda dagar, som är obligatoriska att delta i , omfattar kursen ytterligare 14 kursdagar - totalt alltså 25 dagar. Resterande kursdagar används för inläsning och eget arbete med att skriva projektplan och ska fördelas över hela vårterminen, lämpligen i samband med de schemalagda dagarna samt inför de två inlämningstillfällena i början av maj respektive juni. Det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare så att du kan få ut samtliga kursdagar.

För dig som går kursen är det viktigt att du går in på kursens hemsida inför varje kurstillfälle för att se vad som gäller och vad du förväntas förbereda till varje kurstillfälle.

Kursgivare:

Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Alla kurstillfällen utom kurstillfälle 2, hålls på Gullbergsvass Konferens, Gullbergs Strandgata 8,  Karta

Kostnad

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 400 SEK för år 2017). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Bedömning av kursens olika moment

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Vid eventuellt underkänt (U) för ett enskilt moment får kursdeltagare restuppgift för det momentet.

Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM330:

- närvaro

- godkänd statistikinlämning

- skriftlig reflexionsuppgift

- den egna projektplanen inklusive referenslista

- peer-to-peer bedömning av av andras projektplaner

-power-point presentation

- muntlig presentation

Senast uppdaterad: 2017-06-27 14:12