Kursseminarium 11 - Projektseminarium

Datum: 5 juni 2018

Tid: 09.00-16.00

Plats: Gullbergsvass konferens, Gullbergs strandsgata 8, Karta

Seminarieledare: Handledare

Gruppseminarier som leds av disputerade gruppseminarieledare. Den egna projektplanen presenteras muntligen tillsammans med din power-point presentation. Peer-to-peer bedömning av andra kursdeltagares projektplaner samt reflexion över peer-to-peer-återkoppling på den egna projektplanen.

Ni kommer att vara samma grupper som vid kurstillfälle 9.

Slutreviderad projektplan ska sändas in före den 1 juni 2017 senast 24.00. Den 2 juni 2017 kommer projektplanerna att sändas ut för inläsning och förberedelse för opponering till examinationstillfälle 11. Skriv ut och ta med dig  din grupps projektplaner till examinatione

Power-point presentation ska sändas till E-postadress för bedömning senast 8 juni 2017. Döp filen med ditt efternamn och pp MFM330_17.

Bedömningsmallar och opponeringsguide finns inlagda under kursseminarium 1.

Senast uppdaterad: 2017-06-29 11:22