Schema

Översiktlig  vetenskapsteori, etik och evidensbaserad vård

 

Datum: 21 september 2017

Tid:  08.30-12.00

Plats: FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, Se karta

Förbered dig inför denna dag med att beställa obligatorisk litteratur, se litteraturlista.

Föreläsare: Maria Larsson och Susanne Bernhardsson

Vi börjar dagen med en introduktion till kursen. Därefter diskuterar vi ämnet forskningsmetodik.

Kvalitativ och kvantitativ metod samt praktisk övning

Datum: 5 oktober

Tid: 08.30-12.30

Plats: FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12,

Föreläsare: Åsa Premberg och Maria Larsson

Kvalitativ metod

Kvantitativ metod med statistik - enkät bearbetas statistiskt i storgrupp

Informationssökning

Datum: 26 oktober

Tid: 08.30-12.30

Föreläsare Maria Larsson och bibliotikarie från biomedicinska biblioteket

Informationssökning i bland annat PubMed

Forskningskommunikation, Researchweb, Forskningsfinansiering, Implementering, Kritisk granskning av artiklar

Datum: 16 november 2017

Tid: 08.30-12.30

Föreläsare: Susanne Bernhardsson, Carin Sjöström-Greenwood, Inger Hansson, Maria Larsson

  • Forskningskommunikation
  • FoU i VGR
  • Forskningsfinansiering
  • Implementering
  • Etisk presentation av forskningsresultat
  • Kristisk granskning av artiklar
  • Diskussion om examination

Examination

Datum: 7 december 2017

Tid: 08.30-12.30

Föreläsare: Maria Larsson

Examinator: Stefan Bergman, professor i allmänmedicin

  • Inledande film
  • Redovisning av examinationsuppgift
Senast uppdaterad: 2017-05-19 14:36