Vi som arbetar här

Här på FoU-centrum arbetar FoU-chef, koordinatorer, FoU-strateg, FoU-ledare och handledare. Vi har också knutna till oss ett vetenskapligt råd samt representanter från Sahlgrenska Akademin.

Om du vill komma i kontakt med FoU-centrum är det alltid bra att börja med någon av våra FoU-koordinatorer. De kan hjälpa dig med mycket som har med forskningsprocessen och infrastrukturen att göra. Du kan också ta direktkontakt med tex. den FoU-ledare som har intresse eller ansvar för just ditt forsknings-eller geografiska område.

Maria Larsson, Docent, leg. sjukgymnast, primärvårdschef FoU

E-postadress

tel. 0767 905400

Avhandling     

Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views, 2009

Forskningsområden                 

Fokus på forskning om muskuloskeletala besvär inom primärvård. Detta inkluderar forskning om attityder till ansvar för sina besvär från rörelseapparaten såväl som instrumentutveckling, forskning om behandlingsriktlinjer, utvärdering av olika behandlingar och patienternas upplevelse av behandling.

Carin Sjöström-Greenwood

E-postadress

tel. 0767 904800

Inger Hansson

E-postadress

tel. 0705 913825

Maria Dottori

E-postadress

tel. 0700 823592

Susanne Bernhardsson, med. dr, specialistsjukgymnast i primär hälso- och sjukvård

E-postadress

tel. 0733 223950

Ansvarsområde                     

Kursansvarig för MFM330 2017, Genomförandekurs 2016,
Primärvård Göteborg NordOst.

Avhandling     

Advancing evidence-based practice in primary care physiotherapy: Guideline implementation, clinical practice and patients' preferences (2015)

Forskningsområden      

Implementeringsforskning, fysioterapi, EBM/EBP, behandlingsriktlinjer, muskuloskeletal smärta, patientens preferenser, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik