Aktuellt

Legitimerade läkare kan nu söka ALF-tjänster tom. 10 december 2018.

Studien genomfördes av docent Axel Wolf, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, GU, och fokuserar på personcentrerad rehabilitering. Den presentar resultat som bygger på data från Andreas avhandlingsprojekt.

Priset "Young Investigator Awardee" delades ut vid konferensen för ASBMR - The American Society for Bone and Mineral Research.

Cecilia Björkelund och Eva-Lisa Petersson et al har nyligen publicerat artiklar kring MADRS-S, den kliniska effekten av vårdsamordnare, och patienters erfarenhet av ett rehab-program.

En FoU-ledare som inom del av sin huvudsakliga hälso- och sjukvårdstjänst verkar för forskning och utveckling inom primärvård i Göteborg och södra Bohuslän. Sista ansökningsdag 30 sept. -18

Eric Hamrin Senorski, SportRehab, publicerar i The American Journal of Sports Medicine "Ten-Year Risk Factors for Inferior Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Study of 874 Patients From the Swedish National Knee Ligament Register".

Sofia och Karin är anställda på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Artikeln "Sexual health interventions for young people in state care: a systematic Review" publicerades i Scandinavian Journal of Public Health under sommaren 2018.

Doktorand och dietist Karin Haby et al publicerar "Mighty Mums – a lifestyle intervention at primary care level reduces gestational weight gain in women with obesity" i BMC Obesity.

Berit Larsson publicerar "Normal Bone Microstructure and Density But Worse Physical Function in Older Women Treated with Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, a Cross-Sectional Population-Based Study."

"Division of parental leave and perceived parenting stress among mothers and fathers"

Kristin Lork och Kristina Holmgren har publicerat en artikel "The experience of return to work self-efficacy among people on sick leave."

Sista ansökningsdag är 4 juni.

Professor Robert Eggertsen är medförfattare till fyra nya artiklar publicerade i internationella tidsskrifter.

Kristina Holmgren är nyutnämnd professor i arbetsterapi.

Malin Henriksson, doktorand och specialist i allmänmedicin, är författare till artikeln "Cause-specific mortality in Swedish males diagnosed with non-psychotic mental disorders in late adolescence: a prospective population-based study."

Den 1 mars öppnar Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd återigen för ansökningar om medel.

Nitton vårdcentraler i Västra Götalandsregionens primärvård har medverkat i ett forskningsprojekt som nu publicerat sina resultat i tidskriften BMC Family Practice.

Hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer har i dagarna mottagit en preliminär version av "FoU i VGR Årsredovisning år 2017". Behöver du komplettera uppgifter till final version kan det göras fram till 28 mars (ex-vis din akademiska nivå och forskningsproduktion).

Beslut är nu klara för höstterminens projektmedel från Västra Götalandsregionens lokala FoU-råd. Här kan du ta del av vilka primärvårdsprojekt som beviljats medel för höstens ansökningsperiod.

Robert Eggertsen är medförfattare till en artikel om världsomspännande trender inom BMI, under- och övervikt och fetma 1975 - 2016.

PROSA-projektet (Problemlösningsbaserade samtal i primärvården) söker projektmedarbetare med forskarkompetens. Sista ansökningsdag 24 november 2017.

- Prevalence of primary aldosteronism among patients with type 2 diabetes.

Ansökningsperioder för lokala FoU-medel och ekonomiskt stöd för vetenskaplig kompetenshöjning startar den 1 oktober 2017. Läs mer här på hemsidan!


Senast uppdaterad: 2018-02-07 14:11