Aktuellt

Emelle Fond stödjer forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomar. Stöd lämnas i första hand till yngre forskare verksamma i f.d. Göteborgs och Bohus län.

Välkommen till regional FoU-dag i Vänersborg den 9 april. FoUU-centrum Fyrbodal bjuder på projektpresentationer, diskussioner och tårta.

Den 8 april 2019 öppnar den nya utlysningen ALF-medel för klinisk behandlingsforskning.

Den 1 mars öppnade åter Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om projektmedel.

Doktorand Sofia Hammarström och FoU-strateg Susanne Bernhardsson et al: "Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics."

"Fathers´reactions over their partner´s diagnosis of peripartum cardiomyopathy: A qualitative interview study" publicerades 1 januari 2019 i Midwifery.

Förutom redan utlysta stöd till forskare som har annan grundprofession än läkare (sista ansökningsdag 21 jan -19) kommer nu satsningar på doktorander och postdoktorer inom andra förvaltningar än SU, särskilt primärvård. Man satsar också på klinisk behandlingsforskning.

I regionstyrelsens personalutskotts budget för 2019 har avsatts 3 miljoner kronor för bidrag till finansiering av deltagande i externa kurser och konferenser för specialistläkare.

Den årliga öppna utlysningen av projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdok-bidrag ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Utlysningen öppnar den 18 december 2018 med sista ansökningsdag 21 januari 2019.

FoU primärvård satsar lite extra år 2019 på att synliggöra forskning i primärvård. FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän avsätter därför medel för rese- och konferensbidrag samt bidrag till framställning av poster och presentationsmaterial för projektledare och forskare som under nästa år ska presentera sitt projekt eller studie nationellt eller internationellt.

Kan sökas tom. 28 februari 2019 kl. 16:00

Legitimerade läkare kan nu söka ALF-tjänster tom. 10 december 2018.

Studien genomfördes av docent Axel Wolf, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, GU, och fokuserar på personcentrerad rehabilitering. Den presentar resultat som bygger på data från Andreas avhandlingsprojekt.

Priset "Young Investigator Awardee" delades ut vid konferensen för ASBMR - The American Society for Bone and Mineral Research.

Cecilia Björkelund och Eva-Lisa Petersson et al har nyligen publicerat artiklar kring MADRS-S, den kliniska effekten av vårdsamordnare, och patienters erfarenhet av ett rehab-program.

En FoU-ledare som inom del av sin huvudsakliga hälso- och sjukvårdstjänst verkar för forskning och utveckling inom primärvård i Göteborg och södra Bohuslän. Sista ansökningsdag 30 sept. -18

Eric Hamrin Senorski, SportRehab, publicerar i The American Journal of Sports Medicine "Ten-Year Risk Factors for Inferior Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Study of 874 Patients From the Swedish National Knee Ligament Register".

Sofia och Karin är anställda på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Artikeln "Sexual health interventions for young people in state care: a systematic Review" publicerades i Scandinavian Journal of Public Health under sommaren 2018.

Doktorand och dietist Karin Haby et al publicerar "Mighty Mums – a lifestyle intervention at primary care level reduces gestational weight gain in women with obesity" i BMC Obesity.

Berit Larsson publicerar "Normal Bone Microstructure and Density But Worse Physical Function in Older Women Treated with Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, a Cross-Sectional Population-Based Study."

"Division of parental leave and perceived parenting stress among mothers and fathers"

Kristin Lork och Kristina Holmgren har publicerat en artikel "The experience of return to work self-efficacy among people on sick leave."

Sista ansökningsdag är 4 juni.

Professor Robert Eggertsen är medförfattare till fyra nya artiklar publicerade i internationella tidsskrifter.

Kristina Holmgren är nyutnämnd professor i arbetsterapi.

Senast uppdaterad: 2018-02-07 14:11