Aktuellt

Hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer har i dagarna mottagit en preliminär version av "FoU i VGR Årsredovisning år 2017". Behöver du komplettera uppgifter till final version kan det göras fram till 28 mars (ex-vis din akademiska nivå och forskningsproduktion).

Beslut är nu klara för höstterminens projektmedel från Västra Götalandsregionens lokala FoU-råd. Här kan du ta del av vilka primärvårdsprojekt som beviljats medel för höstens ansökningsperiod.

Robert Eggertsen är medförfattare till en artikel om världsomspännande trender inom BMI, under- och övervikt och fetma 1975 - 2016.

PROSA-projektet (Problemlösningsbaserade samtal i primärvården) söker projektmedarbetare med forskarkompetens. Sista ansökningsdag 24 november 2017.

- Prevalence of primary aldosteronism among patients with type 2 diabetes.

Ansökningsperioder för lokala FoU-medel och ekonomiskt stöd för vetenskaplig kompetenshöjning startar den 1 oktober 2017. Läs mer här på hemsidan!

Susanne Bernhardsson, FoU-strateg på FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, deltog i Världskongressen i fysioterapi, WCPT 2017, som hölls i Cape Town i Sydafrika den 2-4 juli.

Sök medel för att skriva och/eller publicera vetenskaplig artikel!

Anna Holst et al* publicerar en ny artikel.

Åsa Premberg och Karolina Petrov Fieril et al, har tillsammans publicerat en artikel.

Susanne Bernhardsson är medförfattare till artikel publicerad i februari 2017.

Senast uppdaterad: 2018-02-07 14:11