Ny professur!

Kristina Holmgren är nyutnämnd professor i arbetsterapi.

Kristina är numer professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon arbetar även som FoU-ledare inom primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän.

”Min väg till professuren började i klinisk utvecklingsverksamhet som arbetsterapeut. Via ett antal FoU-projekt är jag nu projektansvarig och projektledare för TIDAS-projektet (en RCT-studie inom primärvården) som är en del i vårdforskningsprogrammet New Ways vid institutionen för Medicin, enheten för Socialmedicin och epidemiologi.”

Kristinas huvudsakliga forskningsområden är:

 • Tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress

 • Sambanden mellan kombinationen av arbetsengagemang och arbetsklimat, och hälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång

 • Folkhälsovetenskapliga frågor som risk och friskfaktorer i relation till arbetshälsa, sjukfrånvaro och återgång till arbete

 • Utveckling av frågeformulär – Work Stress Questionnaire (WSQ) 

• Attityder och perspektiv till förtroendet för försäkringskassan

Senast uppdaterad: 2018-03-29 15:57