FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård & Folktandvården FoU

 

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Folktandvården FoU
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Clerkships in General Practice - A Focus Group Study of Medical Students' Experiences

Handläggning av polymyalgia rheumatica på Närhälsan Norrmalm vårdcentral och Tidaholm vårdcentral 2005-2011

Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk - Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015

Kristina Bengtsson Boström och Per Hjerpe med flera publicerar en ny artikel i Journal of Diabetes and its Complications.

Kristina Bengtsson Boström och Per Hjerpe med flera publicerar en ny artikel i Blood Pressure

Aktuellt FoU primärvård

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige bifölls den 19 september. Beslutet innebär att regionstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten, och att i samband med detta överväga att prioritera forskningen inom primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa.

Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige att ta beslut om att de får uppdrag att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten och dess fördelning. I samband med detta föreslår man också att uppdraget innebär att överväga en prioritering av forskning i primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa.

Ansökningsperiod är 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Projektet som ST-läkare Mårten Segerkvist startade upp under ”Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik” på FoU-centrum i Skaraborg presenterades på nordisk kongress och utsågs till bästa poster! Hans frågeställningar fokuserar på den ökade förskrivningen av protonpumpshämmare.

AntiStress webbsite med 15-minuters ljudfiler på 10 språk lanserades tidigt i våras. Nu har projektet kompletterat och tagit fram 3-minuters ljudfiler som alternativ. Förhoppningen är att ljudfilerna kan fungera som ett lättillgängligt och effektivt verktyg för att minska stress i vardagen och att det ska komma en angelägen patientgrupp till nytta!

Senast uppdaterad: 2017-09-25 14:02