FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

 

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Folktandvården FoU
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss
Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Asylsökande i Sverige – diagnoser och symtom vid hälsokontroll

Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral

Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

Aktuellt FoU primärvård

Gothia Science Park Skövde

FoU primärvård i samarbete med Folktandvården FoU presenterar möjligheter med registerforskning för dig som är forskningsintresserad medarbetare.

Forskningsmetodikkurser 2019

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

SFAM2019Abstract

Den nationella SFAM-kongressen som nästa år hålls i Borås har nu öppet för inlämning av abstractbidrag!

FoU

Fem projekt delar på 28,5 miljoner i anslag efter beslut från nationella forskningsrådet Forte. Tre av dessa beviljades för att bedrivas i Västra Götalandsregionens primärvård.

Anette Larsson tillsammans med omslaget på avhandlingen

Avhandlingens titel är: Muscle strength and resistanceexercise in women with fibromyalgia- a person-centred approach.