FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård & Folktandvården FoU

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.

FoU-centrum Skaraborg har sommarstängt 10 juli till 7 augusti.

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk - Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015

Kristina Bengtsson Boström och Per Hjerpe med flera publicerar en ny artikel i Journal of Diabetes and its Complications.

Kristina Bengtsson Boström och Per Hjerpe med flera publicerar en ny artikel i Blood Pressure

Aktuellt

AntiStress webbsite med 15-minuters ljudfiler på 10 språk lanserades tidigt i våras. Nu har projektet kompletterat och tagit fram 3-minuters ljudfiler som alternativ. Förhoppningen är att ljudfilerna kan fungera som ett lättillgängligt och effektivt verktyg för att minska stress i vardagen och att det ska komma en angelägen patientgrupp till nytta!

Artikeln handlar om att rapportera misstänkt barnmisshandel och priset delades ut av Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den vetenskapliga artikeln är en del i det forskningsprojekt som inleddes av Marijke Talsma, då hon under sin ST-tjänstgöring deltog i kurs för grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik, vilka arrangeras på de fyra FoU-centrumen för FoU primärvård.

Ta del av korta referat från den internationella konferensen som hölls i Borås den 19-21 juni och anordnades av FoU primärvård. Konferensen fokuserase på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga var målgrupp.

Per Hjerpe tillträder den 7 augusti. Han efterträder Bo Rylander som nyligen pensionsavtackats.

Anmälningsperiod 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Senast uppdaterad: 2017-06-29 12:12