FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

 

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Folktandvården FoU
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

Vårens nyhetsbrev från FoU-centrum Skaraborg

Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping

Avhandlingens titel är: On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents - clinical and epidemiological studies

Aktuellt FoU primärvård

FoU

Fem projekt delar på 28,5 miljoner i anslag efter beslut från nationella forskningsrådet Forte. Tre av dessa beviljades för att bedrivas i Västra Götalandsregionens primärvård.

Anette Larsson tillsammans med omslaget på avhandlingen

Avhandlingens titel är: Muscle strength and resistanceexercise in women with fibromyalgia- a person-centred approach.

Spirande skott i glödlampa mot klarblå bakgrund

Årsredovisningen för FoU primärvård 2017 inkluderar även verksamhetsplan 2018. Ta del av detta här.

FoU i VGR logga och bild

Nu är den årliga översynen av forskningsproduktion och akademisk grad klar för år 2017.

Avhandlingens titel: Identification and early detection of cancer patients in primary care. Flera av de vanligaste cancerdiagnoserna skulle kunna identifieras tidigare. Marcela Ewing visar på sambandet mellan ökade antal besök på vårdcentral och symtom i sitt avhandlingsarbete.