FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

 

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Folktandvården FoU
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss
Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Asylsökande i Sverige – diagnoser och symtom vid hälsokontroll

Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg

Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

FoU-aktiviteter

13
nov

FoU-kursavslutning 2018

Starttid:
Sluttid:
Plats: Karstorps Säteri – Hotell och Konferens
Ort: Skövde
Typ: Utbildning
21
nov

Kvalitativ forskning i primärvård - utmaningar, metodik, tillämpbarhet och filosofi

Starttid:
Sluttid:
Plats: Meddelas
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar
Senast uppdaterad: 2017-11-16 11:07