FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård & Folktandvården FoU

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Aktuellt

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

Sandra är leg. psykolog och fil.dr och arbetar som FoU-handledare vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Tillsammans med medförfattare har hon senaste månaderna publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter. Via länken ovan kan du ta del av titlar och de artiklar som tillgängliggjorts.

Anmäl dig till lägre deltagaravgift (early bird) fram till 30 april. Denna internationella konferens hålls i Borås - den 19-21 juni och anordnas av FoU primärvård. Konferensen fokuserar på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp. Ta här del av uppdaterat program och lämna din anmälan.

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

FoU-aktiviteter Skaraborg


Senast uppdaterad: 2017-04-04 14:39