FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

 

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Folktandvården FoU
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss
Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

FoU-centrum flyttar till nya Regionens hus, Stationsgatan 3, Skövde den 3 december 2018.

Nyheter i Skaraborg

Diabetesscreening i hypertonipopulation

Asylsökande i Sverige – diagnoser och symtom vid hälsokontroll

Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg

Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

FoU-aktiviteter

Här visar vi kommande aktiviteter inom FoU primärvård. VGR byter system för bokning av utbildningar, seminarier och annan kompetensutveckling vilket innebär en viss inkörningsperiod. 

Senast uppdaterad: 2017-11-16 11:07