FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

 

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Forskning och utveckling Folktandvården
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Välkommen på julfika med mingel och information den 12 december 2017

Clerkships in General Practice - A Focus Group Study of Medical Students' Experiences

Handläggning av polymyalgia rheumatica på Närhälsan Norrmalm vårdcentral och Tidaholm vårdcentral 2005-2011

Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk - Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015

Kristina Bengtsson Boström och Per Hjerpe med flera publicerar en ny artikel i Journal of Diabetes and its Complications.

Aktuellt FoU primärvård

Den 10 november öppnas fem utlysningar för projektmedel. Sista ansökningsdag är den 11 december. Två avtal, ett nationellt och ett regionalt, påverkar förutsättningarna för utlysningar av ALF-medel Västra Götalandsregionen 2018-2020.

PROSA-projektet (Problemlösningsbaserade samtal i primärvården) söker projektmedarbetare med forskarkompetens. Projektet genomförs inom primärvården, Västra Götalandsregionen och har en klusterrandomiserad studiedesign. Projektet genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitet.

Ansökan är öppen mellan den 2 oktober och 31 oktober. Ta del av information om nya beloppsnivåer och fler utlysningstillfällen.

Ta del av slutversioner av "FoU i VGR Årsredovisning år 2016" för den offentliga primärvårdens forskningsaktivitet och delversioner från FoU-centrumen under FoU primärvård.

Senast uppdaterad: 2017-11-16 11:07