FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

 

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.
Folktandvården FoU
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Tobias Andersson, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Diabetes Research and Clinical Practice.

Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Pharmacoepidemiol Drug Saf.

Blodfettsänkande läkemedel hos patienter med diabetes - en enkätstudie på Närhälsan Hjo vårdcentral

Gudrun Broberg och Anna-Lena Östberg med flera har publicerat ny artikel i PLoS ONE

Ann-Catrin André Kramer, Anna-Lena Östberg med flera har publicerat ny artikel i Caries Research

Aktuellt FoU primärvård

Pär-Daniel Sundvall, med. dr. FoU primärvård

Högst tilldelning från europeiska forskningsanslag gick till Pär-Daniel Sundvall.

Symbolbild för FoU i VGR

Hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer har i dagarna mottagit en preliminär version av "FoU i VGR Årsredovisning år 2017". Behöver du komplettera uppgifter till final version kan det göras fram till 28 mars (ex-vis din akademiska nivå och forskningsproduktion).

Innovationsfonden

Medlen ska användas till att hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR. Ansökningsperiod avslutas 6 mars.

Rebeka Arnljots

Ta del av ST-läkare Rebeka Arnljots artikel som visar att D-vitaminbrist är vanligt på äldreboende och att det finns en association till demens.

Karin Starzmann bild och bild av omslag för avhandling

Avhandlingens titel är The physician and the sickness certification.

Senast uppdaterad: 2017-11-16 11:07