FoU-centrum Skaraborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

FoU har ett övergripande uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos medarbetare inom primärvård och folktandvård.

Folktandvården FoU
Studierektorsenhet primärvård
Kontakta oss
Besök

Besöksadress

Stationsgatan 3
541 30 Skövde

Nyheter i Skaraborg

Erektil dysfunktion - bakomliggande riskfaktorer och behandling vid Hälsocentralen i Hjo/Tibro

Diabetesscreening i hypertonipopulation

Asylsökande i Sverige – diagnoser och symtom vid hälsokontroll

Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg

Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral

FoU-aktiviteter

Här visar vi kommande aktiviteter inom FoU primärvård. VGR byter system för bokning av utbildningar, seminarier och annan kompetensutveckling vilket innebär en viss inkörningsperiod. 

21
feb

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård - SM00016 Träff 3 - statistik

Starttid:
Sluttid:
21
feb

FoU-guidesmöte 22 februari 2019

Starttid:
Sluttid:
21
mar

Hur förhåller vi oss till GDPR i samband med etikprövning? 21 mars 2019

Starttid:
Sluttid:
Senast uppdaterad: 2019-02-11 12:14