Nyheter i Skaraborg

Nyheter i Skaraborg

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

Vårens nyhetsbrev från FoU-centrum Skaraborg

Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping

Avhandlingens titel är: On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents - clinical and epidemiological studies

Tobias Andersson, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Diabetes Research and Clinical Practice.

Senast uppdaterad: 2017-12-01 14:12