Nyheter i Skaraborg

Nyheter i Skaraborg

Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.

Vårens nyhetsbrev från FoU-centrum Skaraborg

Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping

Avhandlingens titel är: On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents - clinical and epidemiological studies