Vi som jobbar här

E-postadress

Specialist i allmänmedicin

Bo har det övergripande administrativa ansvaret och tillsammans med övriga medarbetare organiserar och samordnar han FoU-centrums verksamhet. Övriga arbetsuppgifter är:

 • Ingår i regionala FoU-rådet
 • Ingår i primärvårdens regionala FoU-chefsgrupp
 • Ordförande i FoU-rådet i Skaraborg
 • Ordförande i referensgruppen för diabetes i Skaraborg
 • Ingår i regionala diabetesrådet

E-postadress

Docent
Legitimerad tandläkare

E-postadress

Docent i allmänmedicin vid Lunds universitet
Specialist i allmänmedicin

 • Ingår i kursledningen för kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik.
 • Har övergripande ansvar för handledning av FoU projekt utförda ST-läkare (läkare under specialistutbildning) och av övrig personal inom primärvården Skaraborg.
 • Handledare i flera doktorandprojekt vid Göteborgs och Lunds universitet.
 • Leder och/eller deltar i flera större forskningsprojekt regionalt, nationellt och internationellt.
 • Ledare av en plattform under utveckling kallad ”Forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer”
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg.

E-postadress

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin

Arbetar bland annat med återanvändande av data från primärvårdens datoriserade patientjournaler för kvalitetsuppföljnings och forskningsändamål. Deltar också i utvecklingsarbetet av den regionala kvalitetsdatabasen för primärvården. Föreläser på FoU-kursen och handleder ST-läkare och övrig personal vid projektarbete inom verksamheten. Bihandledare åt 4 doktorander.

Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg

Registerhållare för QregPv

E-postadress

Medicine doktor
Specialist i allmänmedicin

 • Föreläser på FoU-kursen och är handledare till ST-läkare i deras enskilda projekt.
 • Undervisar på läkarlinjen vid Göteborgs universitet termin 7 och 9.
 • Det egna forskningsarbetet handlar om uppföljning av patienter med höga kalciumvärden vid Tibro vårdcentral.
 • Medlem i lokala FoU-rådet i Skaraborg. 

E-postadress

Medicine licentiat
Legitimerad apotekare

 • Handledare i enskilda projekt i den grundläggande FoU-kursen. Främst inriktad på kvantitativ metodik, läkemedelsepidemiologi, registerdata och databearbetning i SPSS.
 • Egna forskningsarbete har en läkemedelsepidemiologisk profil och belyser förekomst, diagnostik och läkemedelsbehandling vid astma och kroniska luftvägssjukdomar.
 • Suppleant i lokala FoU-rådet i Skaraborg.

 

E-postadress

Magisterexamen i folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi.

Mikael jobbar i huvudsakligen med följande uppgifter.

 • Utdata ur patientjournalsystem
 • Hälsoekonomiska frågor
 • Databasprogrammering

E-postadress

Kontakta Johanna om du har allmänna frågor om FoU-centrum och verksamheten här eller specifika frågor rörande någon av våra kurser, ansökningar till lokala FoU-rådet Skaraborg, registrering i FoU i VGR eller om du vill ha hjälp med layout av t.ex. en poster, en presentation eller ett dokument.

 • Sekreterare FoU-rådet Skaraborg
 • FoU-guide område Skaraborg
 • Administratör av och support i det webbaserade ansökningssystemet till FoU-rådet Skaraborg och projektdatabasen FoU i VGR
 • Koordinator för kurserna i grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik
 • Administratör av hemsidor

E-postadress

Kontakta Ann om du har allmänna frågor om FoU-centrum Skaraborg och verksamheten här eller specifika frågor om de regionala uppdrag Ann har för FoU primärvård.

 • Heromarapportör
 • Arkivredogörare
 • KIV-adminstratör
Senast uppdaterad: 2017-03-24 14:07