Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer

Kursen ges vid efterfrågan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som innehar en tjänst som klinikchef/vårdcentralschef eller annan ledande befattning i Folktandvården i Västra Götaland område Öster eller primärvård i område Skaraborg.

 

Syfte

Att ge deltagarna en översiktlig utbildning i vetenskaplig metodik och att få en förståelse för nyttan med FoU i verksamheten.

Utbildningen ger en översikt av grundläggande vetenskapliga metoder som används vid forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård: lagar och regler inom området, vetenskapsteori, evidensbaserad vård, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodik, studiedesign, databassökning, statistik och epidemiologi, presentationsteknik. 

Undervisningsformer är föreläsningar, diskussioner i seminarieform samt praktiska övningar i informationssökning.

Utbildningen omfattar fem tillfällen om vardera en halvdag.


Senast uppdaterad: 2017-12-01 13:18