Om FoU-centrum Skaraborg

Verksamhetsidé

  • FoU-centrum ska stimulera, skapa förutsättningar och vara ett föredöme för forskning, utveckling och utbildning.
  • All forskning och utveckling ska baseras på vetenskaplig metodik.
  • Arbetet ska bidra till att primärvården och tandvården i Skaraborg utvecklas och blir attraktiva arbetsplatser.

Kurser i grundläggande FoU-metodik

En grundläggande kurs i FoU-metodik, öppen för alla personalkategorier, ges årligen. Syftet är att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete. 

Det finns även en komprimerad variant för chefer inom tandvård och primärvård. Syftet är att ge deltagarna en översiktlig utbildning i vetenskaplig metodik och att få en förståelse för nyttan med FoU i verksamheten.

Mer information om våra kurser hittar du på sidan FoU-kurser Skaraborg.

Seminarier

Under året hålls regelbundet seminarier för att stimulera och inspirera till FoU-arbete. Information om kommande seminarier hittar du under FoU-aktiviteter Skaraborg på startsidan.

Ekonomiskt stöd

Vid större projektarbeten kan man söka anslag i bl.a. FoU-rådet Skaraborg.

 

Senast uppdaterad: 2017-05-29 10:49