Ann-Catrin André Kramer disputerade 9 mars 2018

Avhandlingens titel är: On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents - clinical and epidemiological studies

Pressmeddelande.
Läs avhandlingen här.