Ny artikel

Kristina Bengtsson Boström och Per Hjerpe med flera publicerar en ny artikel i Blood Pressure

Non-steroidal anti-inflammatory drugs and blood pressure control in patients treated for hypertension: results from the Swedish primary care cardiovascular database

E-publicerad 13 februari 2017 

Övriga medförfattare: Charlotta Ljungman, Thomas Kahan, Linus Schiöler, Björn Wettermark, Jan Hasselström, Karin Manhem

Senast uppdaterad: 2018-01-17 10:55