Ny artikel

Kristina Bengtsson Boström och Per Hjerpe med flera publicerar en ny artikel i Journal of Diabetes and its Complications.

Prediction of treatment response in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: the Skaraborg diabetes register

E-publicerad 6 mars 2017 

Övriga medförfattare: Miriam Pikkemaat,  Olle Melander

Senast uppdaterad: 2018-01-17 10:55