Ny artikel

Ann-Catrin André Kramer, Anna-Lena Östberg med flera har publicerat ny artikel i Caries Research

Multiple Socioeconomic Factors and Dental Caries in Swedish Children and Adolescents.