Ny artikel

Sofia Dalemo, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Scandinavian Journal of  Primary Health Care.